สีทาบ้าน | สีTOA | สีทาบ้านTOA | ตัวอย่างสีทาบ้าน | สีทองคำ

เลือกสีทาอาคาร

เลือกสีทาอาคาร

 

 

 

 

 

 

เลือกสีทาอาคาร

วิธีการเลือกสีทาอาคาร นั้นควรดูที่สภาพพื้นผิวของอาคารที่ต้องการจะใช้งานให้ชัดเจนก่อนการทำการเลือก ชนิดสีทารองพื้นและ ชนิดสีสำหรับใช้ทาอาคาร และ การเตรียมพื้นผิวอาคารสำหรับพื้นผิวที่มีสีเก่าอยู่

การเลือกสีทาอาคารพื้นผิวเก่าที่มีสีอยู่

-สำหรับพื้นผิวเหล็ก ให้ขูดสีเก่าที่ติดอยู่ และขูดสนิมออกถ้ามี เสร็จแล้วทาสีรองพื้นชนิดกันสนิม เสร็จและจึงทาสีน้ำมัน

-สำหรับพื้นผิวปูนซีเมนต์ ขูดทำความสะอาดสีเก่าออกให้สะอาด แล้วทาสีรองพื้นสำหรับปูนเก่า เสร็จและจึงทาสีน้ำอะครีลิคบนผิวหน้า

การเลือกสีทาอาคารพื้นผิวใหม่

-หากภายในอาคารเป็นวัสดุเหล็ก ก็ควรเลือกใช้สีน้ำมัน โดยการใช้สีรองพื้นกันสนิมก่อน ทำการลงสีบนพื้นผิวหน้าวัสดุ

-หากภายในอาคารเป็นวัสดุปูนซีเมนต์ ก็ควรเลือกใช้สีน้ำหรือ สีน้ำอะครีลิค โดยทาสีรองพื้นผิวสำหรับปูนใหม่ ก่อนทำการทาสีที่บนพื้นผิวหน้าวัสดุ

 

7,491 total views, 4 views today

 

↑ Back to Top